Podziel się swoją historią

Polko i Polaku!

Ta strona powstała, aby móc wysłuchać Twojej historii. Wielu z nas przyżywa osobiste tragedie w wyniku pojawienia się w naszym kraju od marca 2020 roku "polityki zdrowotnej chroniącej nas przeciw Covid-19". Nie przechodzę wobec tragedii obojętnie.

Polko i Polaku, możesz opisać swoją historię i przyczynić się do powstania kolejnej książki . Staram się słuchać każdej historii, chociaż coraz trudniej przechodzić obojętnie wobec wszystkich tragedii. Osób, które czują się ofiarami segregacji sanitarnej, przybywa lawinowo.

 • Jesteś nauczycielem i nie możesz uczyć, bo się nie zaszczepiłeś?
 • Jesteś uczennicą i doświadczasz segregacji sanitarnej?
 • Jesteś księdzem i nie zgadzasz się z polityką episkopatu?
 • Jesteś mamą, chcesz opowiedzieć swoją historią i pomóc w walce o Polsce?
 • Jesteś tatą, chcesz opowiedzieć swoją historią i pomóc w walce o Polsce?
 • Jesteś lekarzem i masz już dość?
 • Jesteś człowiekiem i chcesz mieć głos?
 • Jesteś pracownikiem sklepu i nie chcesz nosić maseczki?
 • Jesteś aktywistą i doświadczasz łamania prawa?
 • Jesteś moim przyjacielem lub wrogiem i znasz historię, którą którą chcesz opowiedzieć?
 • Jesteś Polką i masz swoją historię?
 • Jesteś Polakiemi masz swoją historię?


Słucham Was. Chcę zebrać Wasze historie i na ich podstawie przygotować kolejną książkę. Możecie nawet dodać załączniki, ale warunek jest jeden: MÓWIMY PRAWDĘ. W książce zawarte zostaną osobiste historie i tragedie Polek i Polaków. Oczywiście zapraszam do opowiedzenia osobistych historii także tych, którzy oceniają politykę zdrowotną pozytywnie. Jestem otwarty na każdego. Pisząc swoją historię nie zapomnij o faktach i szczegółach, ale także... o swoich emocjach.

Przychody z książki pomogą w dalszych działaniach mojej Fundacji Nowe Spektrum. Mam dosyć polityków czy ekspertów, którzy... tylko mówią. Nie ma na co czekać. Musimy działać i chronić naszych!

Oto, jak Fundacja Nowe Spektrum chroni obecnie Polaków:

https://www.ToSieSamoKomentuje.pl/polska/


https://www.youtube.com/c/ToSieSamoKomentuje/

https://www.facebook.com/tosiesamokomentuje/

Nie jesteście sami, Polko i Polaku! Codziennie pomagamy Polkom i Polakom, którzy są ofiarami segregacji sanitarnej.


Jeśli chcesz pomóc, opowiedz swoją historię. Stań się częścią książki. Walczymy razem o normalność. Dając świadectwo, pomożesz w wydaniu książki i dalszych działaniach mojej Fundacji Nowe Spektrum.

TWOJA HISTORIA:

Imię i nazwisko *
Adres email *
Numer telefonu *
Opowiedz Twoją historię
Dodaj pliki które chcesz dołączyć do historii

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA NOWE SPEKTRUM z siedzibą w 43-210 Kobiór, ul. Olszewskiego 34 (NIP: 6381845877, REGON: 389571391, KRS: 0000914240).
 2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Adam Kania, e-mail: akania@superiod.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszy formularzu w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
 4. W zależności od wyboru opcji w formularzu, Państwa dane osobowe będą lub nie będą poddane procesowi pseudonimizacji, to jest odwracalnego procesu, który jest przeprowadzany w celu ograniczenia możliwości identyfikacji danej osoby. W ramach tego procesu, Administrator danych osobowych wyszczególni dane, które pozwalają zidentyfikować daną osobę fizyczną, a następnie zastąpi je innymi danymi (na przykład pseudonimem, czy numerem identyfikacyjnym). Dane poddane procesowi pseudonimizacji dalej podlegają ochronie prawnej w związku z czym Administrator danych podejmie wszelkie działania, aby uniemożliwić do nich dostęp osobie nieupoważnionej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zebraniem i przygotowaniem publikacji książkowej i/lub publikacji na cyfrowych nośnikach danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak wymagają tego inne przepisy prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.
 9. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe szczególnych kategorii, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych zawartych w publikacjach papierowych, których wydruk jest nieodwracalny).
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.